Велико нам је задовљство обавестити ширу јавност Митрополије аустралијско-новозеландске, да је светлост дана угледала књига јереја Небојше Тумаре, у издању Библијског института, Православног богословског факултета, Универзитета у Београду. 
 
Књига јереја Тумаре, Свето тело и Свето Писмо, уводи нас у фасцинантни период Касне антике. За историчаре религије, овај историјски период посебно je значајан, будући да су се у њему појавили потпуно нови верски обрасци, који су дали смерницу цивилизацији у којој данас живимо. Ово је било време у којем су се хришћанство, јудаизам, манихејство, зороастрејство, бројни гностички покрети и разне школе неоплатонизма, заједно са умирућим паганизмом, дали у потрагу за оним што се језиком компаративне религије назива светост. Сви ови покрети произвели су своју специфичну антропологију и један веома песимистичан поглед на људско сопство, које је дефинисано као пало, пропадљиво, корумпирано и потребно да мења. У исто време, ово је период када се појавио феномен духовног руковођења и када су, и јудаизам и хришћанство, приступили пројекту дефинисања онога што ова студија назива термином текстуализована религиозност. 
 
Књига јереја Тумаре, приказује на који начин је, у потрази за светости, вођена полемика између хришћана сиријског говорног подручја и јеврејске заједнице Месопотамије. Представљено је на који начин су обе стране полемике, полазећи од заједничке текстуалне традиције, и вођене аскетским предиспозицијама, произвеле различите херменеутичке стратегије и дале своју својеврсну дефиницију, како светости, тако и људске телесности. 
 
 
IMG_0591
IMG_0659
IMG_0660
IMG_0662
IMG_0663
IMG_0664
IMG_0665
IMG_0666
IMG_0667
  • IMG_0591
  • IMG_0659
  • IMG_0660
  • IMG_0662
  • IMG_0663
  • IMG_0664
  • IMG_0665
  • IMG_0666
  • IMG_0667
  •