All the doors of this world are open to me, just as our doors are open to everyone, only the door of my home, the Patriarchate of Peć, is closed and they don't let me in.

As the Patriarch of Serbia, as a citizen and as a believer, I know and say that, sooner or later, that door will be opened by God himself. Those who closed the door of the house of prayer, do evil first to themselves, and then to all people, they closed the door to every good, blessing and happiness. When the Serbian patriarch is denied freedom of movement like this, what is happening to the Serbs who live in the ghettos. I tell them to endure because whoever endures to the end will be saved. If they closed the doors of the Patriarchate of Peć for the Serbian Patriarch, it is certain that they cannot close our love and our good intentions, it is certain that for us, especially in Kosovo and Metohija, heaven is open and it will open all the doors that evil has closed.

+Porfirije
Patriarch of the Serbian Orthodox Church

Изјава Патријарха српског г. Порфирија

Сва врата овог света су отворена за мене као што су и наша врата отворена за све, само су врата мога дома, Пећке Патријаршије, затворена и не дају ми да у њега уђем.
Као Патријарх српски, као грађанин и као верник, знам и поручујем да ће та врата пре или касније отворити сам Бог.
Они који су затворили врата дома молитве чине зло најпре себи, а потом и свим људима.
Они су затворили врата за свако добро, благослов и срећу.
Када Патријарху српском овако ускраћују слободу кретања шта ли се тек дешава са Србима који живе у гетима.
Ја им поручујем да издрже, јер ко издржи до краја тај ће се спасити.
Ако су затворили врата Пећке Патријаршије за Патријарха српског, сигурно је да не могу затворити нашу љубав и наше добре намере.
Сигурно је да је за нас, највише на Косову и Метохији, небо отворено и оно ће отворити сва врата које је зло затворило.


Патријарх српски Порфирије

https://spc.rs/izjava-patrijarha-srpskog-g-porfirija/